Kontakt

Nasjonalt senter for Aldring og helse har tatt over ansvaret for Sterk og stødig. Kontakpersoner der er:

Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen og Elisabeth Tellenuis

E-post : sterkogstodig@aldringoghelse.no