Hjemmetrening

Her finner du treningsvideoer basert på Sterk og stødig.

De kan brukes for å bli kjent med øvelsesutvalget eller som hjemmetrening.

De to øverste videoene har en varighet på omtrent 20 min. Den nederste har en varighet på omtrent en time. Den øverste er for deg fom benytter ganghjelpemidler når du går og den midterste er for deg som ikke har behov for ganghjelpemidler.
Lykke til med treningen!

Vi ønsker å utrette en stor takk til fysioterapitjenesten i Drammen kommune og Frisklivssentralen i Kristiansand kommune som har stilt sine Sterk og stødig fysioterapeuter til disposisjon.Vi vil også takke Kompetansesenteret for Aldring og Helse og Kristiansand kommune v/ Sigurd Eliassen for filmproduksjon.

Her kan dere laste ned brosjyrer og hefter med informasjon om trening, eksempler på øvelser og øvelsesprogram.

Øvelseshefte Otago

Her kan man laste ned øvelseshefte med øvelser for styrke og balanse. Øvelsene er basert på det hjemmetreningsprogrammet Otago utviklet på New Zealand. Heftet er produsert av Later Life Training og oversatt til norsk av Kristin Taraldsen, Per Bendik Wik og Mona Kristin Aaslund, NTNU. Øvelsene kan gjøres i tillegg til å delta i et treningsprogram/gruppetrening

Øvelseshefte FaME

Her kan man laste ned øvelseshefte med øvelser for kroppsholdning, styrke og balanse. Øvelsene er basert på det britiske hjemmetreningsprogrammet FaME(Skelton DA et al. 2005, Age and Ageing). Heftet er produsert av Later Life Training og oversatt til norsk av Kristin Taraldsen, Per Bendik Wik og Mona Kristin Aaslund, NTNU. Øvelsene kan gjøres i tillegg

Øvelser for å forebygge fall – brosjyrer

Forebygging av fall kan bidra til at du får økt livskvalitet, økt selvhjulpenhet og mulighet å bo hjemme lengre. Her finner du to brosjyrer med treningsøvelser som hjelper deg å forebygge fall. Å forebygge fall kan gjøres på ulike måter avhengig av din alder og funksjonsnivå. Trening bør bli en del av de ukentlige rutinene

Øvelseshefte 65+

Dette er et hefte med konkrete råd om fysusk aktivitet og øvelser for å holde deg i form for personer på 65 år og eldre. Det er utarbeidet av Helsedirektoreatet og Trondheim kommune. Trykk på bildet for å laste ned heftet.