Forskning på Sterk og stødig

Det er for tiden i gang et forskningsprosjekt som har som mål å evaluere Sterk og stødig nasjonalt. Forskningsprosjektet er en del av en doktorgrad og vil bestå av flere delstudier.

I sommer pågikk en spørreundersøkelse som hadde som mål om å se på koronatiltakenes påvirkning på aktivitetsnivået blant seniorer. Vi fikk inn over 600 svar og takker til alle som deltok.

Den delen av prosjektet som pågår nå er en såkalt kontrollert randomisert studie som skal se på effekten Sterk og stødig gruppetrening har på blant annet muskelstyrke, balanse og fall. Inklusjon av deltakere vil etter planen begynne i august 2020. Deltakerne i denne studien vil bli fulgt opp med fysiske tester og spørreundesøkelser over ett år. Dersom du skal begynne i en Sterk og stødig gruppe i løpet av høsten, enten som ny deltaker eller etter en pause på grunn av koronatiltakene og ønsker mer informasjon om deltakelse ta kontakt med Arnhild J. Nygård på e-post: arnhild.j.nygard@ntnu.no eller telefon: 73412053

Foto: iStock